2018

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 10.01.2018 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 10.01.2018 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 10.01.2018 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 11.01.2018 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 11.01.2018 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 11.01.2018 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 11.01.2018 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 11.01.2018 PDF
10 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 11.01.2018 PDF
11 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
12 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 11.01.2018 PDF
13 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 11.01.2018 PDF
14 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.01.2018 PDF