2019

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 03.01.2019 PDF
2 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 15.01.2019 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 17.01.2019 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 18.01.2019 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym „Polityki ochrony danych osobowych” 23.01.2019 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 04.02.2019 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 04.02.2019 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 06.02.2019 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 07.02.2019 PDF
10 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.02.2019 PDF
11 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 01.03.2019 PDF
12 DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.03.2019 PDF
13 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 22.03.2019 PDF
14 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 22.03.2019 PDF
15 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 22.03.2019 PDF
16 ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 26.03.2019 PDF
17 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 26.03.2019 PDF
18 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 26.03.2019 PDF
19 ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2019 PDF
20 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2019 PDF
21 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 01.04.2019 PDF
22 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 02.04.2019 PDF
23 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 03.04.2019 PDF
24 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.04.2019 PDF
25 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 08.04.2019 PDF
26 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 16.04.2019 PDF
27 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 16.04.2019 PDF
28 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 16.04.2019 PDF
29 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 16.04.2019 PDF
30 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
31 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
32 DECYZJA Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
33 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 30.04.2019 PDF
34 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 30.04.2019 PDF
35 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 30.04.2019 PDF
36 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 07.05.2019 PDF
37 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 20.05.2019 PDF
38 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
39 OBWIESZCZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
40 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
41 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 24.05.2019 PDF
42 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 24.05.2019 PDF
43 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 24.05.2019 PDF
44 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.05.2019 PDF
45 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.05.2019 PDF
46 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 24.05.2019 PDF
47 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 27.05.2019 PDF
48 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 07.06.2019 PDF
49 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.06.2019 PDF
50 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 14.06.2019 PDF
51 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 17.06.2019 PDF
52 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 17.06.2019 PDF
53 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27.06.2019 PDF
54 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 04.07.2019 PDF
55 ZARZĄDZENIE Nr 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 04.07.2019 PDF
56 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 19.07.2019 PDF
57 ZARZĄDZENIE Nr 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 19.07.2019 PDF
58 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 23.07.2019 PDF
59 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 23.07.2019 PDF
60 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 23.07.2019 PDF
61 ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 29.08.2019 PDF
62 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 03.09.2019 PDF
63 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 03.09.2019 PDF
64 ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 11.09.2019 PDF
65 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 11.09.2019 PDF
66 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 12.09.2019 PDF
67 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2019 PDF
68 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2019 PDF
69 DECYZJA Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 24.09.2019 PDF
70 DECYZJA Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 24.09.2019 PDF
71 ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 24.09.2019 PDF
72 ZARZĄDZENIE Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 24.09.2019 PDF
73 DECYZJA Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 01.10.2019 PDF
74 ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 08.10.2019 PDF
75 ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 08.10.2019 PDF
76 DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 23.10.2019 PDF
77 ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 listopada 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.11.2019 PDF
78 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 08.11.2019 PDF
79 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 08.11.2019 PDF
80 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 08.11.2019 PDF
81 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 08.11.2019 PDF
82 ZARZĄDZENIE Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 14.11.2019 PDF
83 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 14.11.2019 PDF
84 ZARZĄDZENIE Nr 11 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 14.11.2019 PDF
85 ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 28.11.2019 PDF
86 DECYZJA Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 28.11.2019 PDF
87 ZARZĄDZENIE Nr 36 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
88 ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
89 ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 03.12.2019 PDF
90 ZARZĄDZENIE Nr 12 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
91 ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 03.12.2019 PDF
92 ZARZĄDZENIE Nr 39 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 13.12.2019 PDF
93 ZARZĄDZENIE Nr 14 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 17.12.2019 PDF
94 ZARZĄDZENIE Nr 40 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 17.12.2019 PDF
95 ZARZĄDZENIE Nr 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 30.12.2019 PDF
96 ZARZĄDZENIE Nr 42 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 30.12.2019 PDF
97 ZARZĄDZENIE Nr 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 31.12.2019 PDF
98 ZARZĄDZENIE Nr 44 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 31.12.2019 PDF
99*) DECYZJA Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 31.12.2019 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2019 r.