2020

 

Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 09.01.2020 PDF
2 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 20.01.2020 PDF
3 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 21.01.2020 PDF
4 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 23.01.2020 PDF
5 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 23.01.2020 PDF
6 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 03.02.2020 PDF