Kontakt

Wyższy Urząd Górniczy

ul. Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

tel. 32 736 17 00, faks 32 251 48 84,

e-mail: wug@wug.gov.pl  www.wug.gov.pl


Redakcja:
Wyższy Urząd Górniczy
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.: 32 736 19 12
e-mail: dziennik@wug.gov.pl