2019

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 03.01.2019 PDF
2 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 15.01.2019 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 17.01.2019 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 18.01.2019 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym „Polityki ochrony danych osobowych” 23.01.2019 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 04.02.2019 PDF
7 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 04.02.2019 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 06.02.2019 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 07.02.2019 PDF
10 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.02.2019 PDF