2014

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 02.01.2014 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.01.2014 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi oraz Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 03.01.2014 PDF
4 ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.01.2014 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 36 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 03.01.2014 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 03.01.2014 PDF
7 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.01.2014 PDF
8 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 03.01.2014 PDF
9 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.01.2014 PDF
10 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 03.01.2014 PDF
11 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 07.01.2014 PDF
12 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 07.01.2014 PDF
13 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zniesienia systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.01.2014 PDF
14 ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
15 ZARZĄDZENIE NR 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
16 ZARZĄDZENIE NR 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych 20.01.2014 PDF
17 ZARZĄDZENIE NR 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 20.01.2014 PDF
18 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 20.01.2014 PDF
19 ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
20 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
21 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 24.01.2014 PDF
22 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
23 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
24 ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 03.02.2014 PDF
25 ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 03.02.2014 PDF
26 ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 04.02.2014 PDF
27 ZARZĄDZENIE NR 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.02.2014 PDF
28 ZARZĄDZENIE NR 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.02.2014 PDF
29 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.02.2014 PDF
30 ZARZĄDZENIE NR 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 18.02.2014 PDF
31 ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 18.02.2014 PDF
32 ZARZĄDZENIE NR 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 18.02.2014 PDF
33 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 04.03.2014 PDF
34 DECYZJA NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 12.03.2014 PDF
35 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
36 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
37 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
38 ZARZĄDZENIE NR 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 01.04.2014 PDF
39 ZARZĄDZENIE NR 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 01.04.2014 PDF
40 ZARZĄDZENIE NR 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
41 ZARZĄDZENIE NR 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 01.04.2014 PDF
42 ZARZĄDZENIE NR 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.04.2014 PDF
43 ZARZĄDZENIE NR 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
44 ZARZĄDZENIE NR 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
45 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 01.04.2014 PDF
46 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 01.04.2014 PDF
47 ZARZĄDZENIE NR 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
48 ZARZĄDZENIE NR 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
49 ZARZĄDZENIE NR 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 01.04.2014 PDF
50 ZARZĄDZENIE NR 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 01.04.2014 PDF
51 ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
52 ZARZĄDZENIE NR 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
53 ZARZĄDZENIE NR 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 01.04.2014 PDF
54 ZARZĄDZENIE NR 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 01.04.2014 PDF
55 ZARZĄDZENIE NR 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 01.04.2014 PDF
56 ZARZĄDZENIE NR 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 01.04.2014 PDF
57 ZARZĄDZENIE NR 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 01.04.2014 PDF
58 ZARZĄDZENIE NR 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 01.04.2014 PDF
59 ZARZĄDZENIE NR 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
60 ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
61 ZARZĄDZENIE NR 34 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
62 ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
63 ZARZĄDZENIE NR 35 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
64 ZARZĄDZENIE NR 36 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 01.04.2014 PDF
65 DECYZJA Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.04.2014 PDF
66 DECYZJA Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 01.04.2014 PDF
67 ZARZĄDZENIE NR 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 01.04.2014 PDF
68 ZARZĄDZENIE NR 38 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 01.04.2014 PDF
69 ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 02.04.2014 PDF
70 ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy 02.04.2014 PDF
71 ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.04.2014 PDF
72 ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.05.2014 PDF
73 ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną 
w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.06.2014 PDF
74 ZARZĄDZENIE NR 39 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 18.06.2014 PDF
75 ZARZĄDZENIE NR 40 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.07.2014 PDF
76 ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 17.07.2014 PDF
77 KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 23.07.2014 PDF
78 KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.07.2014 PDF
79 KOMUNIKAT DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 24.07.2014 PDF
80 ZARZĄDZENIE NR 41 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 24.07.2014 PDF
81 ZARZĄDZENIE NR 42 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 24.07.2014 PDF
82 ZARZĄDZENIE NR 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 29.08.2014 PDF
83 DECYZJA NR 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 29.08.2014 PDF
84 DECYZJA NR 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 29.08.2014 PDF
85 DECYZJA NR 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora realizacji w Wyższym Urzędzie Górniczym Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014—2019 29.08.2014 PDF
86 DECYZJA NR 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 września 2014 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 19.09.2014 PDF
87 ZARZĄDZENIE NR 44 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.09.2014 PDF
88 ZARZĄDZENIE NR 45 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
89 ZARZĄDZENIE NR 46 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej 29.09.2014 PDF
90 ZARZĄDZENIE NR 47 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 29.09.2014 PDF
91 ZARZĄDZENIE NR 48 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
92 DECYZJA NR 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
93 DECYZJA Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 6 października 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 07.10.2014 PDF
94 ZARZĄDZENIE Nr 49 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach 09.10.2014 PDF
95 ZARZĄDZENIE Nr 50 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach 14.10.2014 PDF
96 ZARZĄDZENIE Nr 15 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 21 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 22.10.2014 PDF
97 DECYZJA Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21.11.2014 PDF
98 ZARZĄDZENIE Nr 51 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 21.11.2014 PDF
99 ZARZĄDZENIE Nr 52 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 21.11.2014 PDF
100 ZARZĄDZENIE Nr 16 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższym Urzędzie Górniczym „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia akcji terrorystycznej, demonstracji w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby lub okupacji pomieszczeń siedziby Wyższego Urzędu Górniczego” 23.12.2014 PDF
101 ZARZĄDZENIE Nr 53 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 30.12.2014 PDF
102*) ZARZĄDZENIE Nr 17 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 30.12.2014 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2014 r.