2017

 

POZYCJA TYTUŁ DATA PUBLIKACJI PDF
1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
2 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
3 ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
4 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 12.01.2017 PDF
5 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
6 ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 24.01.2017 PDF
7 OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 31.01.2017 PDF
8 ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 17.03.2017 PDF
9 ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.03.2017 PDF
10 ZARZĄDZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 22.03.2017 PDF
11 ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 22.03.2017 PDF
12 ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 22.03.2017 PDF
13 DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 22.03.2017 PDF
14 DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
15 DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
16 DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
17 ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 07.04.2017 PDF
18 ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 07.04.2017 PDF
19 ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.04.2017 PDF
20 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 13.04.2017 PDF
21 ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 14.04.2017 PDF
22 ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 11.05.2017 PDF
23 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 11.05.2017 PDF
24 ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 16.05.2017 PDF
25 ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 16.05.2017 PDF
26 DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 16.05.2017 PDF
27 DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 19.06.2017 PDF
28 ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.06.2017 PDF
29 ZARZĄDZENIE Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 30.06.2017 PDF
30 ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.07.2017 PDF
31 DECYZJA Nr 7 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 18.07.2017 PDF
32 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
33 ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
34 ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 21.07.2017 PDF
35 DECYZJA Nr 8 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
36 ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 24.07.2017 PDF
37 DECYZJA Nr 9 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 24.07.2017 PDF
38 DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 11.08.2017 PDF
39 ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Wyższym Urzędzie Górniczym” 31.08.2017 PDF
40 ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych” 31.08.2017 PDF
41 ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 01.09.2017 PDF
42 ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.09.2017 PDF
43 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej 09.09.2017 PDF
44 ZARZĄDZENIE Nr 25 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 15 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 18.09.2017 PDF
45 ZARZĄDZENIE Nr 26 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 21.09.2017 PDF
46 DECYZJA Nr 10 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zniesienia koordynatora realizacji w Wyższym Urzędzie Górniczym Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 03.10.2017 PDF
47 ZARZĄDZENIE Nr 27 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 03.10.2017 PDF
48 ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 12.10.2017 PDF
49 ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 12.10.2017 PDF
50 DECYZJA Nr 11 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 12.10.2017 PDF
51 DECYZJA Nr 12 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 12.10.2017 PDF
52 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 17.10.2017 PDF
53 ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 17.10.2017 PDF
54 DECYZJA Nr 13 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stałych dyżurów w urzędach górniczych 17.10.2017 PDF
55 DECYZJA Nr 14 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 17.10.2017 PDF
56 ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 27.10.2017 PDF
57 ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 27.10.2017 PDF
58 ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 30.10.2017 PDF
59 ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.11.2017 PDF
60 ZARZĄDZENIE Nr 36 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 03.11.2017 PDF
61 DECYZJA Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.11.2017 PDF
62 DECYZJA Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.11.2017 PDF
63 ZARZĄDZENIE Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 14.11.2017 PDF
64 ZARZĄDZENIE Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 17.11.2017 PDF
65 ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.11.2017 PDF
66 ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 30.11.2017 PDF
67 ZARZĄDZENIE Nr 39 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 30.11.2017 PDF
68*) ZARZĄDZENIE Nr 40 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 29.12.2017 PDF

 


*) Ostatnia pozycja w 2017 r.