2014


Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2014
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 02.01.2014 PDF
2 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.01.2014 PDF
3 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi oraz Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 03.01.2014 PDF
4 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.01.2014 PDF
5 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 03.01.2014 PDF
6 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 03.01.2014 PDF
7 >Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.01.2014 PDF
8 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 03.01.2014 PDF
9 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.01.2014 PDF
10 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 03.01.2014 PDF
11 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 07.01.2014 PDF
12 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 07.01.2014 PDF
13 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zniesienia systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.01.2014 PDF
14 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
15 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
16 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych 20.01.2014 PDF
17 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 20.01.2014 PDF
18 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 20.01.2014 PDF
19 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.01.2014 PDF
20 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
21 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 24.01.2014 PDF
22 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
23 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.01.2014 PDF
24 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 03.02.2014 PDF
25 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 03.02.2014 PDF
26 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 04.02.2014 PDF
27 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.02.2014 PDF
28 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.02.2014 PDF
29 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 12.02.2014 PDF
30 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 18.02.2014 PDF
31 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 18.02.2014 PDF
32 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 18.02.2014 PDF
33 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 04.03.2014 PDF
34 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 12.03.2014 PDF
35 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
36 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
37 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
38 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 01.04.2014 PDF
39 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" 01.04.2014 PDF
40 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
41 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" 01.04.2014 PDF
42 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.04.2014 PDF
43 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
44 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
45 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze 01.04.2014 PDF
46 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 01.04.2014 PDF
47 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
48 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
49 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" 01.04.2014 PDF
50 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 01.04.2014 PDF
51 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
52 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2014 PDF
53 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 01.04.2014 PDF
54 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 01.04.2014 PDF
55 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 01.04.2014 PDF
56 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 01.04.2014 PDF
57 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 01.04.2014 PDF
58 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 01.04.2014 PDF
59 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
60 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
61 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
62 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.04.2014 PDF
63 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 01.04.2014 PDF
64 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 01.04.2014 PDF
65 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.04.2014 PDF
66 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego 01.04.2014 PDF
67 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska 01.04.2014 PDF
68 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych 01.04.2014 PDF
69 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" 02.04.2014 PDF
70 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy 02.04.2014 PDF
71 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 02.04.2014 PDF
72 Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.05.2014 PDF
73 Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.06.2014 PDF
74 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 18.06.2014 PDF
75 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 09.07.2014 PDF
76 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 17.07.2014 PDF
77 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 23.07.2014 PDF
78 Komunikat Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.07.2014 PDF
79 Komunikat Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 24.07.2014 PDF
80 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze 24.07.2014 PDF
81 Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 24.07.2014 PDF
82 Zarządzenie nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 29.08.2014 PDF
83 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" 29.08.2014 PDF
84 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 29.08.2014 PDF
85 Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora realizacji w Wyższym Urzędzie Górniczym Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014—2019 29.08.2014 PDF
86 Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 19.09.2014 PDF
87 Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.09.2014 PDF
88 Zarządzenie nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
89 Zarządzenie nr 46 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej 29.09.2014 PDF
90 Zarządzenie nr 47 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" 29.09.2014 PDF
91 Zarządzenie nr 48 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
92 Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.09.2014 PDF
93 Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 października 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" 07.10.2014 PDF
94 Zarządzenie nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła" w Mysłowicach 09.10.2014 PDF
95 Zarządzenie nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła" w Mysłowicach 14.10.2014 PDF
96 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 22.10.2014 PDF
97 Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21.11.2014 PDF
98 Zarządzenie nr 51 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 21.11.2014 PDF
99 Zarządzenie nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 21.11.2014 PDF
100 Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższym Urzędzie Górniczym "Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia akcji terrorystycznej, demonstracji w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby lub okupacji pomieszczeń siedziby Wyższego Urzędu Górniczego" 23.12.2014 PDF
101 Zarządzenie nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 30.12.2014 PDF
102*) Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 30.12.2014 PDF

*)Ostatnia pozycja w 2014 r.

Script logo