2016


Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2016
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.01.2016 PDF
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
3 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
4 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 08.01.2016 PDF
5 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 08.01.2016 PDF
6 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 08.01.2016 PDF
7 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 08.01.2016 PDF
8 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
9 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
10 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 08.01.2016 PDF
11 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
12 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 08.01.2016 PDF
13 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 13.01.2016 PDF
14 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 21.01.2016 PDF
15 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.01.2016 PDF
16 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 21.01.2016 PDF
17 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.01.2016 PDF
18 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 21.01.2016 PDF
19 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 21.01.2016 PDF
20 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 21.01.2016 PDF
21 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" 21.01.2016 PDF
22 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 21.01.2016 PDF
23 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.01.2016 PDF
24 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 01.02.2016 PDF
25 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 01.02.2016 PDF
26 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 03.02.2016 PDF
27 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 18.03.2016 PDF
28 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 18.03.2016 PDF
29 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 18.03.2016 PDF
30 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 08.04.2016 PDF
31 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 18.05.2016 PDF
32 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 23.05.2016 PDF
33 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2016 PDF
34 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 25.05.2016 PDF
35 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 25.05.2016 PDF
36 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 07.06.2016 PDF
37 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 07.06.2016 PDF
38 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.06.2016 PDF
39 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 10.06.2016 PDF
40 Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 13.06.2016 PDF
41 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 23.06.2016 PDF
42 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 23.06.2016 PDF
43 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 23.06.2016 PDF
44 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 23.06.2016 PDF
45 Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 23.06.2016 PDF
46 Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 23.06.2016 PDF
47 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 24.06.2016 PDF
48 Decyzja nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" 08.07.2016 PDF
49 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 20.07.2016 PDF
50 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 12.08.2016 PDF
51 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 16.08.2016 PDF
52 Decyzja nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 19.08.2016 PDF
53 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 07.09.2016 PDF
54 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 13.09.2016 PDF
55 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 13.09.2016 PDF
56 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 13.09.2016 PDF
57 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2016 PDF
58 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 21.09.2016 PDF
59 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 04.10.2016 PDF
60 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem stropu, zaistniałym w dniu 23 września 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie 06.10.2016 PDF
61 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów" 07.10.2016 PDF
62 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 19.10.2016 PDF
63 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 19.10.2016 PDF
64 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 19.10.2016 PDF
65 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 19.10.2016 PDF
66 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 20.10.2016 PDF
67 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 20.10.2016 PDF
68 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 20.10.2016 PDF
69 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 20.10.2016 PDF
70 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 20.10.2016 PDF
71 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w urzędach górniczych" 21.10.2016 PDF
72 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" 21.10.2016 PDF
73 Decyzja nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.10.2016 PDF
74 Decyzja nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 24.10.2016 PDF
75 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 28.10.2016 PDF
76 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 28.10.2016 PDF
77 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 09.11.2016 PDF
78 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 10.11.2016 PDF
79 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia w budynkach Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" 14.11.2016 PDF
80 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 16.11.2016 PDF
81 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia, zawału oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach 30.11.2016 PDF
82 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem stropu, zaistniałym w dniu 23 września 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie 08.12.2016 PDF
83 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach 08.12.2016 PDF
84 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 14.12.2016 PDF
85 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 14.12.2016 PDF
86 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 14.12.2016 PDF
87 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 19.12.2016 PDF
88 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem stropu, zaistniałym w dniu 23 września 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie 22.12.2016 PDF
89 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 22.12.2016 PDF
90 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów" 22.12.2016 PDF
91 Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.12.2016 PDF
92 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów" 29.12.2016 PDF
93*) Zarządzenie nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie stopni alarmowych 29.12.2016 PDF

*)Ostatnia pozycja w 2016 r.

Script logo