2017

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2017
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
3 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
4 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 12.01.2017 PDF
5 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 12.01.2017 PDF
6 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 24.01.2017 PDF
7 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 31.01.2017 PDF
8 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 17.03.2017 PDF
9 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.03.2017 PDF
10 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 22.03.2017 PDF
11 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 22.03.2017 PDF
12 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 22.03.2017 PDF
13 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 22.03.2017 PDF
14 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
15 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
16 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 23.03.2017 PDF
17 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 07.04.2017 PDF
18 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 07.04.2017 PDF
19 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.04.2017 PDF
20 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 13.04.2017 PDF
21 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach 14.04.2017 PDF
22 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 11.05.2017 PDF
23 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 11.05.2017 PDF
24 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 16.05.2017 PDF
25 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 16.05.2017 PDF
26 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 16.05.2017 PDF
27 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 19.06.2017 PDF
28 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.06.2017 PDF
29 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 30.06.2017 PDF
30 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.07.2017 PDF
31 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 18.07.2017 PDF
32 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
33 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
34 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 21.07.2017 PDF
35 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny 21.07.2017 PDF
36 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 24.07.2017 PDF
37 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny 24.07.2017 PDF
38 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 11.08.2017 PDF
39 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Wyższym Urzędzie Górniczym” 31.08.2017 PDF
40 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych” 31.08.2017 PDF
41 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 01.09.2017 PDF
42 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym 01.09.2017 PDF
43 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 2017 r. w sprawie Komisji do spraw bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej 09.09.2017 PDF
44 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 18.09.2017 PDF
45 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 21.09.2017 PDF
46 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zniesienia koordynatora realizacji w Wyższym Urzędzie Górniczym Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 03.10.2017 PDF
47 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 03.10.2017 PDF
48 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 12.10.2017 PDF
49 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 12.10.2017 PDF
50 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 12.10.2017 PDF
51 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego 12.10.2017 PDF
52 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 17.10.2017 PDF
53 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 17.10.2017 PDF
54 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stałych dyżurów w urzędach górniczych 17.10.2017 PDF
55 Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 17.10.2017 PDF
56 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 27.10.2017 PDF
57 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 27.10.2017 PDF
58 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 30.10.2017 PDF
59 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.11.2017 PDF
60 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 03.11.2017 PDF
61 Decyzja nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 03.11.2017 PDF
62 Decyzja nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 13.11.2017 PDF
63 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 14.11.2017 PDF
64 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 17.11.2017 PDF
65 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.11.2017 PDF
66 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 30.11.2017 PDF
67 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej 30.11.2017 PDF
68*) Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych 29.12.2017 PDF

 

*) Ostatnia pozycja w 2017 r.

Script logo