2019

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2019
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 03.01.2019 PDF
2 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 15.01.2019 PDF
3 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów” 17.01.2019 PDF
4 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 18.01.2019 PDF
5 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym „Polityki ochrony danych osobowych” 23.01.2019 PDF
6 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 04.02.2019 PDF
7 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 04.02.2019 PDF
8 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 06.02.2019 PDF
9 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 07.02.2019 PDF
10 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 08.02.2019 PDF
11 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 01.03.2019 PDF
12 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.03.2019 PDF
13 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 22.03.2019 PDF
14 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 22.03.2019 PDF
15 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 22.03.2019 PDF
16 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 26.03.2019 PDF
17 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 26.03.2019 PDF
18 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 26.03.2019 PDF
19 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2019 PDF
20 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 01.04.2019 PDF
21 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 01.04.2019 PDF
22 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 02.04.2019 PDF
23 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 03.04.2019 PDF
24 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 03.04.2019 PDF
25 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 08.04.2019 PDF
26 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 16.04.2019 PDF
27 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczegoz dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 16.04.2019 PDF
28 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 16.04.2019 PDF
29 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 16.04.2019 PDF
30 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
31 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
32 Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego 29.04.2019 PDF
33 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 30.04.2019 PDF
34 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 30.04.2019 PDF
35 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 30.04.2019 PDF
36 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 07.05.2019 PDF
37 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 20.05.2019 PDF
38 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
39 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
40 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 24.05.2019 PDF
41 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 24.05.2019 PDF
42 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 24.05.2019 PDF
43 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 24.05.2019 PDF
44 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.05.2019 PDF
45 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 24.05.2019 PDF
46 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 24.05.2019 PDF
47 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 27.05.2019 PDF
48 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 07.06.2019 PDF
49 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 13.06.2019 PDF
50 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 14.06.2019 PDF
51 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 17.06.2019 PDF
52 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 17.06.2019 PDF
53 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27.06.2019 PDF
54 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 04.07.2019 PDF
55 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 04.07.2019 PDF
56 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 19.07.2019 PDF
57 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 19.07.2019 PDF
58 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 23.07.2019 PDF
59 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 23.07.2019 PDF
60 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 23.07.2019 PDF
61 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 29.08.2019 PDF
62 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 03.09.2019 PDF
63 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 03.09.2019 PDF
64 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 11.09.2019 PDF
65 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 11.09.2019 PDF
66 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 12.09.2019 PDF
67 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2019 PDF
68 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 20.09.2019 PDF
69 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 24.09.2019 PDF
70 Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 24.09.2019 PDF
71 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 24.09.2019 PDF
72 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 24.09.2019 PDF
73 Decyzja nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 01.10.2019 PDF
74 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce 08.10.2019 PDF
75 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 08.10.2019 PDF
76 Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 23.10.2019 PDF
77 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 listopada 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla urzędników państwowych mianowanych, zatrudnionych w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 04.11.2019 PDF
78 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 08.11.2019 PDF
79 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 08.11.2019 PDF
80 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 08.11.2019 PDF
81 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 08.11.2019 PDF
82 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 14.11.2019 PDF
83 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 14.11.2019 PDF
84 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 14.11.2019 PDF
85 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 28.11.2019 PDF
86 Decyzja nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 28.11.2019 PDF
87 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
88 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
89 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 03.12.2019 PDF
90 Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 03.12.2019 PDF
91 Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 03.12.2019 PDF
92 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych 13.12.2019 PDF
93 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 17.12.2019 PDF
94 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 17.12.2019 PDF
95 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 30.12.2019 PDF
96 Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 30.12.2019 PDF
97 Zarządzenie nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 31.12.2019 PDF
98 Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 31.12.2019 PDF
99*) Decyzja nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 31.12.2019 PDF

 

*) Ostatnia pozycja w 2019 r.

Script logo