2020

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2020
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 09.01.2020 PDF
2 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 20.01.2020 PDF
3 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 21.01.2020 PDF
4 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 23.01.2020 PDF
5 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 23.01.2020 PDF
6 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 03.02.2020 PDF
7 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 24.02.2020 PDF
8 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 03.03.2020 PDF
9 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 11.03.2020 PDF
10 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 12.03.2020 PDF
11 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 12.03.2020 PDF
12 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 12.03.2020 PDF
13 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego 12.03.2020 PDF
14 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 12.03.2020 PDF
15 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 13.03.2020 PDF
16 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 16.03.2020 PDF
17 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 16.03.2020 PDF
18 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 16.03.2020 PDF
19 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sposobu postępowania w urzędach górniczych w sprawach, w których jest wykonywana działalność lobbingowa 17.03.2020 PDF
20 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 17.03.2020 PDF
21 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnego Zespołu do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 17.03.2020 PDF
22 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 18.03.2020 PDF
23 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 18.03.2020 PDF
24 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 19.03.2020 PDF
25 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.03.2020 PDF
26 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych” 24.03.2020 PDF
27 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” 30.04.2020 PDF
28 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 20.05.2020 PDF
29 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 28.05.2020 PDF
30 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 12.06.2020 PDF
31 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.06.2020 PDF
32 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności w Wyższym Urzędzie Górniczym 12.06.2020 PDF
33 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 12.06.2020 PDF
34 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 12.06.2020 PDF
35 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 16.06.2020 PDF
36 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 16.06.2020 PDF
37 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 02.07.2020 PDF
38 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 06.07.2020 PDF
39 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 05.08.2020 PDF
40 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 06.08.2020 PDF
41 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędu 06.08.2020 PDF
42 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 18.09.2020 PDF
43 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 18.09.2020 PDF
44 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 18.09.2020 PDF
45 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 01.10.2020 PDF
46 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 05.10.2020 PDF
47 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 05.10.2020 PDF
48 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w budynkach Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31” 08.10.2020 PDF
49 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 29.10.2020 PDF
50 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 26.11.2020 PDF
51 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 26.11.2020 PDF
52 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 26.11.2020 PDF
53 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 26.11.2020 PDF
54 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 26.11.2020 PDF
55 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych 01.12.2020 PDF
56 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 01.12.2020 PDF
57 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 09.12.2020 PDF
58 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 09.12.2020 PDF
59 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 15.12.2020 PDF
60 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 23.12.2020 PDF
61 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 28.12.2020 PDF
62 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 28.12.2020 PDF
63 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 28.12.2020 PDF
64 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 28.12.2020 PDF
65*) Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 28.12.2020 PDF

 

*) Ostatnia pozycja w 2020 r.

Script logo