2021

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego rok 2021
Pozycja Tytuł Dzień ogłoszenia Pliki
1 Decyzja nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 12.01.2021 PDF
2 Decyzja nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji 12.01.2021 PDF
3 Zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 18.01.2021 PDF
4 Zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 25.01.2021 PDF
5 Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 25.01.2021 PDF
6 Zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 25.01.2021 PDF
7 Zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 27.01.2021 PDF
8 Decyzja nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 28.01.2021 PDF
9 Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym „Polityki ochrony danych osobowych” 02.02.2021 PDF
10 Zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 08.02.2021 PDF
11 Zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Koordynatora do spraw Dostępności w Wyższym Urzędzie Górniczym 10.02.2021 PDF
12 Zarządzenie nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 15.02.2021 PDF
13 Zarządzenie nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 15.02.2021 PDF
14 Zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 17.02.2021 PDF
15 Zarządzenie nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 17.02.2021 PDF
16 Zarządzenie nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 24.02.2021 PDF
17 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 25.02.2021 PDF
18 Zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 02.04.2021 PDF
19 Zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 02.04.2021 PDF
20 Zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 02.04.2021 PDF
21 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 08.04.2021 PDF
22 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 08.04.2021 PDF
23 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 08.04.2021 PDF
24 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 21.04.2021 PDF
25 Zarządzenie nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 11.05.2021 PDF
26 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 11.05.2021 PDF
27 Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 11.05.2021 PDF
28 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 11.05.2021 PDF
29 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 01.06.2021 PDF
30 Zarządzenie nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 22.06.2021 PDF
31 Decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 22.06.2021 PDF
32 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 25.06.2021 PDF
33 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 25.06.2021 PDF
34 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 25.06.2021 PDF
35 Zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 28.06.2021 PDF
36 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 30.06.2021 PDF
37 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 30.06.2021 PDF
38 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 30.06.2021 PDF
39 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 30.06.2021 PDF
40 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 30.06.2021 PDF
41 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 30.06.2021 PDF
42 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 30.06.2021 PDF
43 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 30.06.2021 PDF
44 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych 30.06.2021 PDF
45 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 30.06.2021 PDF
46 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 30.06.2021 PDF
47 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 30.06.2021 PDF
48 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 30.06.2021 PDF
49 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 30.06.2021 PDF
50 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 30.06.2021 PDF
51 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 30.06.2021 PDF
52 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej 30.06.2021 PDF
53 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wyznaczenia Sekretarza Komisji do spraw Ochrony Powierzchni oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w tej komisji 30.06.2021 PDF
54 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 30.06.2021 PDF
55 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie 30.06.2021 PDF
56 Zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 05.07.2021 PDF
57 Zarządzenie nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 05.07.2021 PDF
58 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego 19.07.2021 PDF
59 Decyzja nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 21.07.2021 PDF
60 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 22.07.2021 PDF
61 Zarządzenie nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 22.07.2021 PDF
62 Zarządzenie nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 23.07.2021 PDF
63 Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego 23.07.2021 PDF
64 Decyzja nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości „DNIA GÓRNIKA” 28.07.2021 PDF
65 Decyzja nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego 28.07.2021 PDF
66 Zarządzenie nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 28.07.2021 PDF
67 Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 28.07.2021 PDF
68 Zarządzenie nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 28.07.2021 PDF
69 Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 28.07.2021 PDF
70 Zarządzenie nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 28.07.2021 PDF
71 Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 28.07.2021 PDF
72 Zarządzenie nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 28.07.2021 PDF
73 Zarządzenie nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 28.07.2021 PDF
74 Zarządzenie nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych 28.07.2021 PDF
75 Zarządzenie nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 28.07.2021 PDF
76 Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.07.2021 PDF
77 Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.07.2021 PDF
78 Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.07.2021 PDF
79 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 29.07.2021 PDF
80 Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym 29.07.2021 PDF
81 Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 29.07.2021 PDF
82 Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego 29.07.2021 PDF
83 Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi 29.07.2021 PDF
84 Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 29.07.2021 PDF
85 Zarządzenie nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych 30.07.2021 PDF
86 Zarządzenie nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 30.07.2021 PDF
87 Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 30.07.2021 PDF
88 Zarządzenie nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 30.07.2021 PDF
89 Zarządzenie nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premiowania pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi 30.07.2021 PDF
90 Zarządzenie nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 30.07.2021 PDF
91 Zarządzenie nr 40 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok 30.07.2021 PDF
92 Zarządzenie nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 30.07.2021 PDF
93 Zarządzenie nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym 30.07.2021 PDF
94 Zarządzenie nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamówień publicznych udzielanych na potrzeby urzędów górniczych 30.07.2021 PDF
95 Zarządzenie nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych z tytułu umów nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych 30.07.2021 PDF
96 Zarządzenie nr 45 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 30.07.2021 PDF
97 Zarządzenie nr 46 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 30.07.2021 PDF
98 Zarządzenie nr 47 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego 30.07.2021 PDF
99 Zarządzenie nr 48 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 30.07.2021 PDF
100 Zarządzenie nr 49 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej 30.07.2021 PDF
101 Zarządzenie nr 50 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 10.08.2021 PDF
102 Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym 19.08.2021 PDF
103 Zarządzenie nr 51 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.08.2021 PDF
104 Zarządzenie nr 52 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 24.08.2021 PDF
105 Decyzja nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 24.08.2021 PDF
106 Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego 24.08.2021 PDF
107 Decyzja nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 15.09.2021 PDF
108 Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 15.09.2021 PDF
109 Zarządzenie nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych” 27.09.2021 PDF
110 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni 27.09.2021 PDF
111 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych 27.09.2021 PDF
112 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy niektórych zagadnień dotyczących zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych, w aspekcie nowych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 27.09.2021 PDF
113 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 27.09.2021 PDF
114 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego 27.09.2021 PDF
115 Zarządzenie nr 54 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych 29.09.2021 PDF
116 Obwieszczenie Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego 30.09.2021 PDF
117 Zarządzenie nr 55 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 04.10.2021 PDF
118 Zarządzenie nr 56 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej w Wyższym Urzędzie Górniczym 04.10.2021 PDF
119 Decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 07.10.2021 PDF
120 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 13.10.2021 PDF
121 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego 19.10.2021 PDF
122 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego 19.10.2021 PDF
123 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych 19.10.2021 PDF
124 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju 19.10.2021 PDF
125 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego 19.10.2021 PDF
126 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 19.10.2021 PDF
127 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 19.10.2021 PDF
128 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędach górniczych” 19.10.2021 PDF
129 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” 19.10.2021 PDF
130 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie kontroli urzędów górniczych 19.10.2021 PDF
131 Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” 19.10.2021 PDF
132 Zarządzenie nr 57 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym 22.10.2021 PDF

 

 

Script logo